Stichting Behoud Rietdal Noordhorn

Actueel

Februari 2018

Op 6 februari houdt de Historische Kring Zuidhorn een lezing avond in de Dorpstee Noordhorn. Thema Het Stroomdallandschap van de Oude Riet. Aanvang 19:30 uur.

In de nieuwe Gemeente Westerkwartier zal het Dallandschap Oude Riet een prominentere rol gaan spelen. Mede hiervoor is een Plan ontwikkelt: Plan Oude RietdalDe vroege cultuurhistorie en de landschappen van het Rietdal vertonen vele sporen die in de hele regio zichtbaar zijn. Zoals oa.het coulisselandschap en weidsheid. Daarom wordt op gewestelijk niveau gewerkt aan een cultuurhistorisch en landschappelijk monumentenbeleid ten aanzien van Het Landschap Oude Rietdal.Deze oude rivier en zeearm  loopt  rondom Noord- en Zuidhorn en is bepalend geweest voor vestiging van de mens in het Westerkwartier

Koos Vos, voorzitter van de Heemkundekring Vredewold West uit Marum heeft meegewerkt aan het ontwikkelen van dit plan en zal een voordracht geven over Het Stroomdallandschap van de Oude Riet.


Juli 2017

Historische vereniging van de gemeente Marum, Heemkundekring Vredewold – West, heeft een plan op gesteld voor het herstellen van het Dallandschap Oude Riet. Download:  Marumerlage - PLAN DALLANDSCHAP OUDE RIET.pdf

Maart 2016

Onze Stichting heeft, -samen net de Stichting Vrienden van Noordhorn-,  in de plenaire vergadering van de Provinciale Staten in februari  van 2011 gevraagd om een compensatie aan de bewoners van het dorp Noordhorn voor alle onrust en bouwputten die het dorp overkomen zijn door het verleggen van de N355 en het aanleggen van de nieuwe brug.

De Staten hebben ingestemd met  deze compensatie in de vorm van realisatie van een wandelpad. De afgelopen jaren is het in de Staten vergadering voorgestelde wandelpad , -zonder onteigening-, helaas  niet haalbaar gebleken.

We hebben na het afvallen van dit plan een nieuw voorstel gedaan aan de provincie. Dit is zichtbaar gemaakt  op onderstaande afbeelding  in rood.

De provincie heeft toegezegd  te onderzoeken of dit gerealiseerd kan worden.  Door de realisatie van dit tracé, -wat breed genoeg zal zijn om naast elkaar te kunnen lopen en fietsen- , zal  een waardevolle toevoeging ontstaan aan de wandel- en fietsmogelijkheden in de directe omgeving van ons dorp.