Stichting Behoud Rietdal Noordhorn

Berichten


Juli 2020

Museum Wierdenland in Ezinge focust met ‘Langs de oevers van de Oude Riet’ op landschap Westerkwartier


Foto: Koos Buist


Museum Wierdenland in Ezinge is vrijdag 26 juni 2020 de tentoonstelling ‘Langs de oevers van de Oude Riet’ geopend. Deze expositie, waarin het landschap van het Westerkwartier centraal staat, is van 27 juni tot en met 29 november 2020 toegankelijk voor publiek.

De Oude Riet is een voormalige getijdenrivier, die als een (on)zichtbare ader door de gemeente Westerkwartier loopt. Het stroomdal van de Oude Riet is al duizenden jaren een plek waar mensen wonen en werken.

In Langs de oevers van de Oude Riet wordt onder meer de geschiedenis van het landschap en de landbouw in deze regio behandeld. Ook wordt aandacht geschonken aan tegenwoordige en toekomstige ontwikkelingen, en de rol van de boeren.

Stroomdal zichtbaar gemaakt op 3D-geprinte maquette
Het stroomdal van de Oude Riet wordt zichtbaar gemaakt op een 3D-geprinte maquette. Met speciale beamers worden bovendien kaarten op de maquette geprojecteerd. Deze kaarten laten de veranderingen door de jaren heen zien.

Ook zijn de 100 cultuurhistorische ‘Parels van het Westerkwartier’ uitgelicht en wordt informatie gegeven over de verschillende landschapstypen, de natuur en de waterlopen.

Kunstwerken van natuurlijke lokale materialen
Verder staan in de tentoonstellingen kunstwerken van Flos Pol en Koos Buist, gemaakt van natuurlijke lokale materialen als klei, riet en lisdodde.

Een uitgebreide magazine over de Oude Riet is in het museum verkrijgbaar.
Vijf prachtige fietsroutes met veel info zijn langs de Oude Riet geprojecteerd.


Februari 2018

Op 6 februari houdt de Historische Kring Zuidhorn een lezing avond in de Dorpstee Noordhorn. Thema Het Stroomdallandschap van de Oude Riet. Aanvang 19:30 uur.

In de nieuwe Gemeente Westerkwartier zal het Dallandschap Oude Riet een prominentere rol gaan spelen. Mede hiervoor is een Plan ontwikkelt: Plan Oude RietdalDe vroege cultuurhistorie en de landschappen van het Rietdal vertonen vele sporen die in de hele regio zichtbaar zijn. Zoals oa.het coulisselandschap en weidsheid. Daarom wordt op gewestelijk niveau gewerkt aan een cultuurhistorisch en landschappelijk monumentenbeleid ten aanzien van Het Landschap Oude Rietdal.Deze oude rivier en zeearm loopt rondom Noord- en Zuidhorn en is bepalend geweest voor vestiging van de mens in het Westerkwartier

Koos Vos, voorzitter van de Heemkundekring Vredewold West uit Marum heeft meegewerkt aan het ontwikkelen van dit plan en zal een voordracht geven over Het Stroomdallandschap van de Oude Riet.


Juli 2017

Historische vereniging van de gemeente Marum, Heemkundekring Vredewold – West, heeft een plan op gesteld voor het herstellen van het Dallandschap Oude Riet. Download:  Marumerlage - PLAN DALLANDSCHAP OUDE RIET.pdf

Maart 2016

Onze Stichting heeft, -samen net de Stichting Vrienden van Noordhorn-, in de plenaire vergadering van de Provinciale Staten in februari van 2011 gevraagd om een compensatie aan de bewoners van het dorp Noordhorn voor alle onrust en bouwputten die het dorp overkomen zijn door het verleggen van de N355 en het aanleggen van de nieuwe brug.

De Staten hebben ingestemd met deze compensatie in de vorm van realisatie van een wandelpad. De afgelopen jaren is het in de Staten vergadering voorgestelde wandelpad , -zonder onteigening-, helaas niet haalbaar gebleken.

We hebben na het afvallen van dit plan een nieuw voorstel gedaan aan de provincie. Dit is zichtbaar gemaakt op onderstaande afbeelding in rood.

De provincie heeft toegezegd te onderzoeken of dit gerealiseerd kan worden. Door de realisatie van dit tracé, -wat breed genoeg zal zijn om naast elkaar te kunnen lopen en fietsen- , zal een waardevolle toevoeging ontstaan aan de wandel- en fietsmogelijkheden in de directe omgeving van ons dorp.