Stichting Behoud Rietdal Noordhorn

Links

Links naar andere sites:

Dorpsbelangen Noordhorn
De vereniging dorpsbelangen en de handelsvereniging Noordhorn. Naast het voornoemde onder andere informatie over het dorp, de omgeving en de laatste uitgaven van "NoordhornNu".

Milieufederatie Groningen
De Milieufederatie Groningen staat voor het belang van natuur, milieu en landschap. Natuurlijk moet er gebouwd, gewerkt en geboerd worden, maar dat kan wel degelijk milieusparend en goed ingepast in het landschap.

Vrienden van Noordhorn
In het kader van de discussie rond de verlegging van de N355 - De Friese straatweg- zijn in najaar 2007 inwoners van Noorhorn een actie gestart onder de naam Vrienden van Noordhorn. De website is nog in de lucht.

Stichting Natuur en Milieu
Landelijk opererende stichting.

Museum Wierdenland Ezinge
Het wierdenlandschap van Groningen behoort tot de oudste cultuurlandschappen van Noordwest-Europa. Dit museum geeft een uitgebreid beeld van het ontstaan van Middag-Humsterland en zijn wierden.

Historische Kring Zuidhorn

De Historische Kring Zuidhorn wil graag het erfgoed en de geschiedenis van de dorpen Briltil, Noordhorn en Zuidhorn(=oude gemeente Zuidhorn) promoten en delen met haar (oud)inwoners en andere belangstellenden.

Heemkundekring Vredewold-West

Historische vereniging van de gemeente Marum.  Heemkundekring Vredewold – West houdt zich actief bezig met het erfgoed van
het eigen heem, om het waardevolle uit de geschiedenis van de gemeente Marum te behoudenen de belangstelling voor en kennis van
onze leefgemeenschap in heden en verleden te vergroten. Zij zijn onder andere inititiatiefnemer voor het plan Dallandschap Oude Riet.

Marumerlage - PLAN DALLANDSCHAP OUDE RIET.pdf


Bond Heemschut
De afdeling Groningen van Heemschut ziet het als zijn taak Stad en Lande met dit unieke Groningse landschap met zijn dorpen en stadjes, zijn wierden en oude boerderijen te beschermen. Niet om van Groningen een openluchtmuseum te maken. Heemschut wil graag dat waardevolle overblijfselen uit het verleden een functie hebben en gebruikt worden, want alleen dan is het behoud van een historisch monument betaalbaar.

Laat het donker donker
De campagne Laat het donker donker vraagt aandacht voor de schoonheid van de nacht. Tevens informatie over de activiteiten in de jaarlijkse themanacht "De Nacht van de Nacht"

Platform Lichthinder
Dit platform staat voor het behoud van duisternis als een kwaliteit van onze leefomgeving. Onder andere met een overzicht van waar het nog echt donker is in Nederland. En u raadt het al...

Gemeente Zuidhorn
De website van de gemeente waar Noordhorn en het Rietdal onder vallen.

Provincie Groningen
De website van de provincie waar Noordhorn en het Rietdal onder vallen

Vereniging Dorkwerd en omgeving
Bewoners van Dorkwerd en omgeving hebben zich intensief bezig gehouden met kanaalkruisingen.De website is nog in de lucht.

Project aanpassing vaarweg Lemmer Delfzijl
Interessante informatie over dit langlopende project waar de opwaardering van het Van Starkenborghkanaal en de vervanging van de spoorbrug en brug tussen Noord- en Zuidhorn ook deel van uitmaakt.

Commissie MER
Commissie voor de milieueffectrapportage. Onafhankelijke instantie die de uitvoering van MER's in Nederland bewaakt. Het projectnummer dat de commissie hanteert voor 'onze' MER 'Omlegging N355 Zuidhorn' is 1599. Dit nummer is handig om te gebruiken bij het zoeken naar publicaties over dit onderwerp op de site. Klik daarvoor eerst in het menu bovenaan op 'projecten'.

Belvedere
Belvedere is een beleidsnota die tot doel heeft ontstaansgeschiedenis (cultuurhistorie) te betrekken bij ruimtelijke ontwikkelingen en plannenmakerij.