Stichting Behoud Rietdal Noordhorn

Noordhorn

Noordhorn is een dorp van circa 1600 inwoners (ca 1150 stemgerechtigden), gelegen in het westelijk deel van de provincie Groningen. Het landschap rond het dorp wordt gekenmerkt door rust, ruimte en wijdsheid. De dorpskern, met in het middelpunt een bakstenen kerk uit 1280, is gelegen op de punt ("horn") van een eeuwenoude zandrug. Meer zuidwaarts op deze zandrug -ook wel "gast" genoemd- ligt de kern Zuidhorn waaraan de Gemeente Zuidhorn haar naam ontleent. Tussen de twee dorpen, in oost-west richting, loopt het in de dertiger jaren van de vorige eeuw gegraven Van Starkenborghkanaal.

De westelijke begrenzing van het dorp Noordhorn wordt gevormd door de N355. Dit is een regionale weg die het westen van de provincie met de stad Groningen verbindt en tevens de verbinding vormt tussen Noord- en Zuidhorn. Noordhorn is voor de meeste voorzieningen aangewezen op Zuidhorn. De N355 kruist het Van Starkenborghkanaal met een beweegbare hefbrug.

Aan de westkant van de N355 ligt het bedrijventerrein Mokkenburg van de Gemeente Zuidhorn dat een regionale functie heeft.

 

In het noorden en oosten grenst Noordhorn aan een open, agrarisch gebied met akkerbouw en veeteelt. Eeuwen geleden was dit gebied een zeearm. Aanslibbing, actieve landwinning en bedijking door de mens maakte dat dit land langzaam op de zee werd gewonnen. Het rudiment van deze zeearm is in het landschap nog te herkennen als een kronkelend stroompje met de naam Oude Riet. De oude oeverwallen van de vroegere Riet zijn te herkennen als een verhoging die zich door het landschap slingert. Zie de beschrijving van het gebied. Het Rietdal vormt de overgang naar het eveneens open landschap van Middag-Humsterland.

Het dorp vormt een eenheid met het open landschap waarin zij ligt. Ten noorden en oosten van het dorp zijn rust, ruimte en nachtelijke duisternis nog volop te beleven. Deze elders in Nederland schaars geworden eigenschappen zijn een wezenskenmerk van het Rietdal.
 

 
Noordhorn Noordzijde

Zicht op Noordhorn, een deel van het Rietdal, en de Spanjaardsdijk.