Stichting Behoud Rietdal Noordhorn

Rust en ruimte

Fluister en duister in het Rietdal


In samenwerking met de Natuurkundewinkel van de Rijksuniversiteit Groningen(RUG) is in het Rietdal een geluidsmeting uitgevoerd. Hieruit blijkt dat dit gebied qua geluidsniveau -of stilteniveau-, zich kan meten met erkende stiltegebieden in Nederland.


De Stichting Natuur en Milieu heeft in samenwerking met de Milieufederaties en de Natuurkundewinkel van de RUG in Nederland in de jaren 2003 en 2004 in een aantal officieel erkende stiltegebieden in Nederland geluidsmetingen gedaan. In gebieden als de Weerriben en de Wieden werd onderzoek gedaan naar het niveau van het achtergrondgeluid en werd er bijgehouden welke geluiden er te horen waren.

In de zomer van 2005 zijn op twee dagen in het Rietdal dezelfde metingen uitgevoerd door leden van Stichting Behoud Rietdal Noordhorn met behulp van een, door de Natuurkundewinkel beschikbaar gestelde, geluidsmeter. De apparatuur is opgesteld nabij de Spanjaardsdijk-Noord op de grens van het Rietdal en het Humsterland en langs het fiestpad Noordhorn-Spanjaardsdijk-Noord.. Tijdens de meetperiode van enkele uren is er bijgehouden welke geluidsbronnen men waarnam.

De meetgegevens zijn door de RUG geanalyseerd en is er een rapport van opgesteld. In dit rapport worden de bevindingen vergeleken met stiltegebieden elders in het land. Geconcludeerd wordt dat qua niveau van het achtergrond geluid én voor wat betreft de duur dat er motorische geluiden te horen zijn, het Rietdal vergelijkbaar is met de erkende stiltegebieden zoals bijvoorbeeld de Weerribben en de Wieden.

Het rapport is gratis aan te vragen doormiddel van het sturen van een mail aan
behoud.rietdal.noordhorn@planet.nl.

In Nederland zijn stille plekken schaars terwijl de behoeft aan stilte groot is. We trekken naar buiten om te ontsnappen aan de drukte. We zoeken rustige plekken om te wandelen, te fietsen, de hond uit te laten. Helaas strekt de geluidsdeken zich steeds verder uit over Nederland. De bescherming door de wetgever tegen lawaai richt zich vooral op steden. De bescherming van de stilte in het landelijk gebied is nauwelijks geregeld. Terwijl stilte juist zo belangrijk is: voor de natuur zelf én voor de mensen die er rust zoeken. Noordhorn, en straks de wijk Oostergast, hebben nu nog een gebied waar stilte te vinden is. Maar hoe lang nog? Hoe lang kunnen we nog ontspannen in de stilte, wandelend of fietsend tijdens een rondje door het Rietdal?

Gedeputeerde Staten heeft recent €55.000 subsidie toegekend aan de Milieufederatie voor het project: "Stad en Ommeland: land van flûster en dûster". GS wil met dit project een "bewustwordings- en leerproces bij de burger, bedrijfsleven, maar vooral bij lokale overheden rond het thema duisternis en stilte" op gang brengen.

Gedeputeerde Staten van Groningen lijken echter ook vastberaden een 80 km/h-autoweg en een hoge vaste brug in het Rietdal aan te leggen. De stilte in dit gebied aan de Noord- en Oostzijde van Noordhorn zal hiermee verdwijnen. Dit is één van de redenen waarom de Stichting Behoud Rietdal Noordhorn zich sterk maakt voor een ander wegtracé, gecombineerd met een aquaduct.
***********************

We moeten voorzichtig om gaan met de stilte die we nog hebben. Getuige het onderstaande artikel uit het Dagblad van het Noorden van 4 juli 2006.


Stilte schaars goed